Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Siêu Thanh
04/12/2013

  Ngày 4/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Công văn số 408/BCKQ-ST ngày 29/11/2013 của CTCP Siêu Thanh (Mã CK: ST8). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu là 594.621 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác