Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức
26/07/2019

Ngày 10/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài liệu bổ sung đến ngày 23/7/2019 theo nội dung Công văn số 1475/CV-CT ngày 22/7/2019 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (mã chứng khoán TDH, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã phân phối 12.243.457 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác