Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý vận tải SAFI
13/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 12.2/SAFI-2020 ngày 12/02/2020 của CTCP Đại lý vận tải SAFI (Mã chứng khoán: SFI; Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 710.728 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác