Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đông Hải Bến Tre
03/01/2020

Ngày 30/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung tại báo cáo kết quả phát hành số 250/CV-CTĐH ngày 26/12/2019 của CTCP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán DHC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác