Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
25/12/2019

Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 754/2019/BC-CTY ngày 16/12/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ; niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác