Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Nam Dược
05/12/2019

Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 565/2019/BCND ngày 2/12/2019 của CTCP Nam Dược (Mã CK: NDC tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác