Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Sữa Việt Nam
17/04/2019

  Ngày 10/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 1513/CV-CTS.TC/2019 ngày 08/04/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM – Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin việc mua lại 16.742 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC.

UBCKNN

Các tin khác