Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hànhcổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP FPT
09/04/2019

  Ngày 03/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo kết quả phát hành số 112/FPT-FAF ngày 01/04/2019 của Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.067.200 cổ phiếu”.

UBCKNN

Các tin khác