Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn PAN
22/01/2021

  

  UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo kết quả số 002.21/PAN-CV ngày 12/1/2021 của CTCP Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 64.000 cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác