Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP GTNFoods
25/03/2020

Ngày 23/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo nội dung báo cáo số 38a/CV-GTN.TGĐ/2020 của CTCP GTNFoods (mã chứng khoán GTN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Việc mua lại cổ phiếu được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-GTN.HĐQT/2020 ngày 20/3/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác