Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn PAN
24/03/2020

Ngày 20/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 026.20/PAN-CV ngày 16/03/2020 của CTCP Tập đoàn PAN (Mã CK: PAN – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 03-03/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác