Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
24/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 19/2020/CV-AGI-IB ngày 10/3/2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Quyết định HĐQT số 07/2020/QĐ-AGI-PL ngày 09/03/2020, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/QĐ-AGI-PL ngày 18/03/2019 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác