Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
24/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 10/2020/CV-HĐQT.HBC ngày 20/03/2020 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 30/2019/NQ-HĐQT.HBC ngày 29/11/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác