Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Sợi Thế Kỷ
23/03/2020

Ngày 23/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 13-20/CV-CTCK ngày 20/03/2020 của CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 05-2020/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác