Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn
02/12/2019

Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo kết quả số 374/BC-HĐQT ngày 27/11/2019 của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác