Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Hùng Vương
29/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ ngày 19/11/2019 của Công ty cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT ngày 28/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác