Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
13/08/2019

Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP và tài liệu bổ sung ngày 5/8/2019 theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 443/2019/BC-CTY ngày 2/8/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 375/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 2/7/2019, Công văn số 442/2019/CV-CTY ngày 2/8/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác