Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
13/08/2019

Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1263/CV-TCT ngày 5/8/2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP. Phương án thu hồi cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ của Tổng công ty được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/QĐ-TCT ngày 5/8/2019 và các quy định pháp luật.

UBCKNN    

Các tin khác