Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
12/08/2019

Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 763/SASCO ngày 6/8/2019 của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Mã chứng khoán: SAS tại UpCom).

UBCKNN

Các tin khác