Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
09/08/2019

Ngày 5/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 3741/CV-CTS.TC/2019 ngày 31/7/2019 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Công ty thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin việc mua lại 588 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC.

UBCKNN

Các tin khác