Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Sữa Việt Nam
09/08/2019

Ngày 29/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 3655/CV-CTS.TC/2019 ngày 24/7/2019 của CTCP Sữa Việt Nam (mã CK: VNM). Theo đó, Công ty đã mua lại 13.433 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác