Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - PLX
07/08/2019

Ngày 05/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1003/PLX-HĐQT ngày 02/08/2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã CK: PLX - Niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ đã bán được là 20.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác