Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành
01/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo nội dung báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 95-19/BC-ĐT ngày 19/7/2019 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã chứng khoán: GDT, Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã mua lại 26.150 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác