Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn YEAH1
26/07/2019

Ngày 23/07/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 2207B/2019/BC/YEG ngày 22/07/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YEAH1 (Mã CK: YEG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 1.773.340 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác