Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
19/07/2019

Ngày 12/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 75532.19 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác