Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
12/07/2019

Ngày 5/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 0096/2019/CV-TGĐ-ĐT ngày 4/7/2019 của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương.

UBCKNN

Các tin khác