Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Sữa Việt Nam
11/07/2019

  Ngày 09/07/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 3324/CV-CTS.TC/2019 ngày 05/07/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM – Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin việc mua lại 13.433 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC.

UBCKNN

  

Các tin khác