Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa
17/04/2019

Ngày 10/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 02/19/BC-CTXKTS ngày 04/4/2019 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa mua lại thành công là 135.300 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác