Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Tập đoàn PAN
02/04/2019

Ngày 26/03/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 033.19/PAN-CV ngày 22/03/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã CK: PAN – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án mua lại 59.000 cổ phiếu của cán bộ công nhân nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP thực hiện theo Nghị quyết số 01-03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/03/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác