Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
27/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 01/2019/BC-HAX ngày 20/3/2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã chứng khoán: HAX; Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 134.270 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác