Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
26/03/2019

Ngày 22/03/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 0268/PLX-HĐQT ngày 14/03/2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã CK: PLX – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Tập đoàn đã thực hiện bán 12.000.000 cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác