Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
26/03/2019

Ngày 18/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 04/BC/HĐQT/2019 ngày 15/3/2019 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã mua lại 15.900 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác