Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Năm Bảy Bảy
18/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung tại báo cáo giao dịch số 29/CV-TCKT ngày 7/3/2019 của CTCP Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác