Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Quân đội
15/03/2019

Ngày 7/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Phương Đông, nội dung cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 16.000.000 (mười sáu triệu) cổ phiếu;

Số lượng vốn huy động dự kiến: 160.000.000.000 ( một trăm sáu mươi tỷ đồng);

Số lượng cổ phần đã phân phối: 16.000.000( mười sáu triệu ) cổ phiếu;

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 160.000.000.000 ( một trăm sáu mươi tỷ) đồng;

Ngày bắt đầu chào bán: 31/01/2019;

Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/3/2019

UBCKNN

Các tin khác