Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Bóng đèn Điện Quang
11/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 12/BC-HĐQT ngày 27/2/2019 của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC; niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã mua lại làm cổ phiếu đã mua lại làm cổ phiếu quỹ là 3.700.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác