Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel
06/03/2019

Ngày 01/3/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 47-BC/HĐQT-VT ngày 28/02/2019 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty thực hiện mua lại là 24.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác