Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
14/02/2019

Ngày 13/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 017/PLX-HĐQT ngày 01/02/2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ đã bán được là 0 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác