Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Nước sạch Lai Châu
31/01/2019

Ngày 25/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 10/BC-CTN ngày 22/1/2019 của CTCP Nước sạch Lai Châu (Mã chứng khoán LCW). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Nước sạch Lai Châu mua lại thành công là 20.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác