Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Vicostone
19/03/2020

Ngày 18/03/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 28/2020 CV/VCS-QHCĐ ngày 17/03/2020 của CTCP VICOSTONE (Công ty). Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020 NQ/VCS - HĐQT ngày 17/03/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác