Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang của CTCP Chế tạo thuốc TAISHO
14/03/2019

Ngày 04/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đang ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang (Mã chứng khoán: DHG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung ngày 08/3/2019 của Công ty cổ phần Chế tạo thuốc TAISHO theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 04/3/2019. Theo đó Công ty cổ phần Chế tạo thuốc TAISHO đăng ký chào mua công khai 28.358.748 cổ phiếu DHG theo phương án chào mua công khai được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Chế tạo thuốc TAISHO ngày 28/02/2019 và theo quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác