Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng của nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng
31/01/2019

Ngày 30/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng ngày 25/01/2019 của nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng được nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng chào mua thành công là 481.897 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác