Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
Chủ tịch UBCKNN tiếp xã giao Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Quản lý Rủi ro của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
15/03/2019

Ngày 13/03/2019, Chủ tịch UBCKNN có buổi tiếp xã giao bà Ingrid van Wees – Phó Chủ tịch Phụ trách Tài chính và Quản lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tham gia buổi làm việc còn có ông Adnan Ally Agha, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro của ADB và ông Eric Sidgwick, Giám Đốc Quốc Gia của ADB tại Việt Nam.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_9343.JPG

Chủ tịch UBCKNN tiếp Phó Chủ tịch Phụ trách tài chính và Quản lý rủi ro Ngân hàng phát triển châu Á. Ảnh: VP

Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN bày tỏ sự đánh giá cao đối với những hỗ trợ thường xuyên và lâu dài của ADB đối với UBCKNN trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN cũng chia sẻ các thông tin về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung cũng như các mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán nói riêng trong thời gian tới, trong đó có việc phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa công cụ đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh. Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đang nỗ lực thực hiện các cải cách nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên nhóm thị trường mới nổi. Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh sự quan tâm của UBCKNN đối với việc tăng cường vai trò của thị trường chứng khoán trong việc hỗ trợ tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_9345.JPG

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN chụp ảnh lưu niệm cùng bà Ingrid van Wees, Phó Chủ tịch Phụ trách Tài chính và Quản lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển châu Á. Ảnh VP

Bà Ingrid van Wees, Phó Chủ tịch ADB khẳng định sẽ ủng hộ UBCKNN trong việc thực hiện các nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch trên thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm để thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán phái sinh. ADB sẽ nghiên cứu để lồng ghép các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của UBCKNN trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Tài chính Ngân hàng và Tài chính Toàn diện hoặc trong các chương trình mới của ADB.

UBCKNN

Các tin khác