Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
UBCKNN phối hợp với IOSCO tổ chức Chương trình đào tạo Xây dựng Sổ tay Thanh tra tại chỗ tại Hà Nội
23/10/2018

Từ ngày 23-25/10/2018 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) tổ chức chương trình đào tạo Xây dựng Sổ tay Thanh tra tại chỗ dành cho cơ quan quản lý thị trường vốn các nước thành viên IOSCO khu vực châu Á Thái Bình Dương bao gồm Sri Lanka, Brunei, Papua New Guinea, Maldives và Việt Nam.

Dai dien PMU phat bieu(1).jpg

Đại diện UBCKNN phát biểu khai mạc. Ảnh: VP

Chương trình đào tạo Xây dựng Sổ tay Thanh tra tại chỗ thuộc Cấu phần III của Hỗ trợ kỹ thuật của IOSCO nhằm hỗ trợ các nước thành viên tiếp cận các mô hình sổ tay thanh tra tại chỗ phổ biến của các quốc gia trên thế giới, từ đó tư vấn, xây dựng Sổ tay Thanh tra tại chỗ hoàn chỉnh cho từng nước, bao gồm các bước thực hiện thanh tra, việc triển khai và theo dõi hoạt động thanh tra, và các biểu mẫu được sử dụng trong quá trình thanh tra. Đối với Việt Nam, những nội dung đào tạo thu được từ chương trình này sẽ hỗ trợ UBCKNN hoàn thiện quy trình thanh tra nội bộ tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Thanh vien Book building phase III.jpg

Các đại biểu tham dự. Ảnh: VP

Hỗ trợ kỹ thuật của IOSCO gồm 5 cấu phần, bắt đầu được thực hiện vào tháng 7/2018 và dự kiến sẽ kết thúc khi sổ tay thanh tra của các nước thành viên được hoàn thiện, chấp thuận thông qua. Trong quá trình áp dụng, IOSCO sẽ tiếp tục thu thập ý kiến của các nước khi triển khai thực tế, và sử dụng các thông tin làm tình huống nghiên cứu trong các chương trình đào tạo sau này của IOSCO./.

UBCKNN

  

Các tin khác