Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
Các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn ASEAN Thông Qua Khung khổ Di Chuyển Người Hành Nghề, Tiêu Chuẩn Trái Phiếu Xã hội và Trái Phiếu Bền Vững
02/10/2018

Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã họp tại Singapore và thông qua hai sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy thị trường vốn ASEAN liên kết và bền vững1. Các sáng kiến này hỗ trợ các biện pháp đã được ACMF đưa ra bao gồm quỹ đầu tư tập thể (CIS), quản trị công ty, tiêu chuẩn công bố thông tin và xây dựng năng lực.

ACMF đưa ra một khung khổ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển xuyên biên giới của chuyên viên tư vấn đầu tư, cho phép nhà đầu tư ASEAN tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chuyên nghiệp. Giai đoạn đầu của Khung khổ Di chuyển Người hành nghề ACMF đưa ra ACMF Pass, cho phép những người hành nghề đã được cấp phép được cung cấp dịch vụ tư vấn tại các quốc gia ASEAN tham gia khung khổ, cùng với việc đăng ký nhanh và không bổ sung thêm yêu cầu về cấp phép.

E:\ANH UBCKNN NAM 2018\NAM 2018\THANG 10.2018\ACMF 11.10.2018\D7A7A870-ABEE-48BE-992E-A5036D2704D4.jpeg

Ông Phó Chủ tịch UBCKNN tham dự Diễn đàn các thị trường vốn ASEAN. Ảnh: HTQT

Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan là những quốc gia đầu tiên tham gia sáng kiến này, các quốc gia còn lại sẽ tham gia khi thích hợp. Hôm nay, cơ quan quản lý thị trường vốn của bốn quốc gia tham gia sáng kiến đã ký Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Thị trường Vốn ASEAN lần thứ hai – cũng là một sáng kiến của ACMF do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore chủ trì với sự phối hợp của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các quốc gia thành viên ACMF tiếp tục chú trọng vào tài chính bền vững và đưa ra các Tiêu chuẩn Trái phiếu Xã hội ASEAN (ASEAN SBS) và Tiêu chuẩn Trái phiếu Bền vững ASEAN (ASEAN SUS). Việc giới thiệu ASEAN SBS và ASEAN SUS theo tiêu chuẩn Trái phiếu Xanh ASEAN được đưa ra vào tháng 11/2017. Như vậy, khu vực ASEAN hiện đã có bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh để thúc đẩy phát triển tài chính bền vững trong khu vực.

C:\Users\Personal\Desktop\web 2.jpeg

Các thành viên tham dự Diễn đàn các thị trường vốn ASEAN. Ảnh: HTQT

Các tiêu chuẩn này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch, nhất quán và thống nhất của trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững ASEAN, làm giảm các chi phí thẩm định và hỗ trợ các nhà đầu tư toàn cầu đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

ASEAN SBS được phát triển dựa trên Nguyên tắc Trái phiếu của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) và ASEAN SUS được phát triển dựa trên Nguyên tắc Trái phiếu Bền vững của ICMA. Tiền thu được từ trái phiếu xã hội dành cho tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích xã hội, và số tiền thu được từ trái phiếu bền vững sẽ được sử dụng để tài trợ cho cả dự án xanh và dự án xã hội, mang lại lợi ích cho môi trường và xã hội.

Hai bộ tiêu chuẩn này bổ sung cho bộ tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN vốn đã nhận được sự ủng hộ với 5 đợt phát hành được dán nhãn Trái phiếu Xanh ASEAN tại Malaysia và Singapore, cũng như đợt trái phiếu chính phủ sukuk đầu tiên do Indonesia phát hành tại ASEAN theo Tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN. ACMF và ADB đang phối hợp quảng bá lớp tài sản này tới các nhà đầu tư toàn cầu.

Hội nghị Thị trường Vốn ASEAN là nền tảng để các cơ quan quản lý thị trường vốn trao đổi ý kiến, chia sẻ hiểu biết và phối hợp với nhau cũng như với các chuyên gia thị trường để xây dựng các kế hoạch hành động thúc đẩy các thị trường vốn kết nối sâu hơn. Hội nghị lần thứ hai có chủ đề “Bền vững và Kết nối”, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong khu vực, gồm chủ tài sản, công ty quản lý quỹ, chuyên gia phân tích thị trường và các thành viên liên quan trong ngành tài chính. Để phù hợp với chủ đề của Hội nghị, các phiên họp thảo luận về tài chính bền vững, kết nối thị trường vốn, tài trợ cho cơ sở hạ tầng cũng như tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN và các doanh nghiệp startup.

Để tải Bộ Tiêu chuẩn Trái phiếu xanh ASEAN, Tiêu chuẩn Trái phiếu Xã hội ASEAN, và Tiêu chuẩn Trái phiếu Bền vững ASEAN, vui lòng quét mã QR dưới đây hoặc truy cập tại http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00074.

cid:image001.png@01D45EF9.25C78F50

Về ACMF  

· ACMF là một nhóm cấp cao các cơ quan quản lý thị trường vốn từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. ACMF hiện do Ủy ban Chứng khoán Malaysia làm chủ tọa. Chủ tọa của ACMF tiếp theo là Ủy ban Chứng khoán Thái Lan.

· Các thông tin về ACMF và các sáng kiến có thể tìm kiếm tại website: www.theacmf.org.

*1Thị trường vốn ASEAN có tổng giá trị thị trường là 4.000 tỷ USD (Nguồn: Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán thế giới (WFE) và Asian Bonds Online)

Các tin khác