Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
UBCKNN tổ chức chương trình đào tạo (lần 2) về mô hình CCP cho chứng khoán phái sinh
27/11/2017

Trong khuôn khổ Dự án VIE032 “Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính” do Chính phủ Luxembourg tài trợ, nhằm tiếp tục hoạt động tư vấn, hỗ trợ trực tiếp các đơn vị liên quan của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về nội dung thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh theo mô hình đối tác thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát thị trường chứng khoán phái sinh khi thị trường đi vào hoạt động. UBCKNN đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg tổ chức chương trình đào tạo (lần 2) về mô hình CCP cho chứng khoán phái sinh trong hai ngày 23-24/11/2017. Tham dự chương trình đào tạo có ông Andrew Finnemor - Trưởng đại diện dự án VIE032, ông Robert Orth - chuyên gia thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh và các học viên đến từ các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

E:\ANH UBCKNN 2017\24.11.2017 - Chuong trinh dao tao thanh toan bu tru phai sinh CCP\Anh chon gui chuyen gia\IMG_2102.JPG

Toàn cảnh buổi đào tạo. Ảnh: TT

Nếu trong chương trình đào tạo lần 1 về mô hình CCP cho chứng khoán phái sinh, các chuyên gia đã cung cấp các kiến thức tổng thể, toàn diện về CCP bao gồm: Khuôn khổ pháp lý, quản lý và cấp phép, quản trị rủi ro và quản lý việc mất khả năng thanh toán của các thành viên thì trong chương trình đào tạo lần này các chuyên gia đã đưa ra những nội dung chương trình chuyên sâu hơn, kỹ hơn như rủi ro hệ thống thanh toán và các biện pháp quản trị rủi ro; các kinh nghiệm quản lý rủi ro của Giám đốc quản lý rủi ro Tập đoàn Bù trừ Eurex Clearing; các mô hình mô phỏng rủi ro mất khả năng thanh toán; một số quy định pháp lý của châu Âu và Mỹ; Khung khổ và biện pháp phòng ngừa rủi ro (Fire Drill).

E:\ANH UBCKNN 2017\24.11.2017 - Chuong trinh dao tao thanh toan bu tru phai sinh CCP\Anh chon gui chuyen gia\IMG_2105.JPG

Ông Andrew Finnemor - Trưởng đại diện dự án VIE032, ông Robert Orth - chuyên gia thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên. Ảnh: TT

Kết thúc chương trình đào tạo, các ý kiến đều thống nhất nội dung chương trình đào tạo tốt, đáp ứng yêu cầu công việc trong công tác quản lý và vận hành thị trường của các đối tượng tham gia.

Qua chương trình đào tạo, các học viên đã thu nhận được nhiều kiến thức hữu ích từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc hiện tại.

UBCKNN

Các tin khác