Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
Thành viên AMCC nỗ lực đóng góp cho các hoạt động IOSCO
06/05/2014

Ngày 7 – 8/4/2014 tại Tokyo, Ủy ban Tư vấn Thành viên Liên kết (AMCC) đã có buổi gặp và làm việc với Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) nhằm đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức này với những nội dung tập trung vào những rủi ro mới, dữ liệu quỹ đầu tư, tội phạm tin học và đưa ra các sáng kiến mới để tăng cường hỗ trợ đối với Tổ chức IOSCO.

Hiện nay, tổ chức AMCC có các thành viên là thành viên liên kết thuộc IOSCO bao gồm các tổ chức tự quản (SROs), sở giao dịch chứng khoán, các tổ chức cung cấp hạ tầng cho thị trường tài chính, quỹ bảo vệ nhà đầu tư và các cơ quan quản lý trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2013, để tăng cường vai trò với tư cách là ủy ban tư vấn cho các cơ quan quản lý về chứng khoán, AMCC đã áp dụng định hướng chiến lược mới và đổi tên thành Ủy ban Tư vấn Thành viên Liên kết để phản ánh thành phần hội viên ngày càng đa dạng của tổ chức này.

Tại cuộc họp, ông David Wright, Tổng Thư ký IOSCO, ông Werner Bijkerk, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu IOSCO, cùng các đại diện của các ủy ban chính sách IOSCO đã thảo luận các nội dung hoạt động với các thành viên AMCC, bao gồm các dự án nghiên cứu của IOSCO, ứng phó với những thách thức trên các thị trường vốn toàn cầu, và đặc biệt nhấn mạnh sự hợp tác giữa IOSCO và các thành viên liên kết đang ngày càng được củng cố, phát triển.

Ông Jose Carlos Doherty, Chủ tịch AMCC, cho rằng việc tổ chức lại gần đây của Ủy ban đã cho phép việc trao đổi thông tin thường xuyên giữa các thành viên và thực hiện các hoạt động mới thông qua việc sử dụng hệ thống thư thông báo và cho phép thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm tăng cường sự đóng góp đối với IOSCO. Ba tổ công tác chuyên trách của AMCC ra đời trong năm 2013 với các hoạt động gắn liền với hoạt động chính sách và nghiên cứu của IOSCO, bao gồm:

Các rủi ro mới;

Dữ liệu Quỹ đầu tư;

Tội phạm công nghệ.

Nhằm đánh giá cao vai trò của tổ chức AMCC là một ủy ban tư vấn đối với IOSCO, ông David Wright kỳ vọng AMCC sẽ ngày càng gắn kết sâu rộng với các hoạt động và công việc của IOSCO, tăng cường hơn nữa sự đóng góp của mình đối với các ưu tiên chính sách của IOSCO và tham gia thảo luận về kế hoạch chiến lược năm 2020 của IOSCO.

Đồng thời, ông cũng khuyến khích sự hợp tác giữa tổ chức IOSCO và AMCC trong đào tạo và nâng cao năng lực. Đây cũng là những sáng kiến quan trọng của IOSCO hướng tới các nước có thị trường mới nổi, nỗ lực phát triển thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Sau buổi làm việc, tổ chức AMCC đã tổ chức buổi Đào tạo Định kỳ với sự tham gia của 89 cơ quan quản lý và tổ chức tự quản đến từ 25 nước trên thế giới. Chương trình được tổ chức nhằm cấp chứng chỉ cho những thành viên tham dự trong thời gian ba ngày với nội dung liên quan tới các vấn đề quản lý hiện nay như an ninh tin học, huy động vốn cộng đồng, truyền thông xã hội, giao dịch với tần suất cao, những sản phẩm phức hợp và thách thức trong việc bảo vệ nhà đầu tư.

(UBCKNN)

Các tin khác