Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
29/05/2020

Ngày 28/05/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy phép số 27/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/10/2010 cho Công ty TNH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Khổng Phan Đức, Chủ tịch công ty

UBCKNN

Các tin khác