Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD công ty quản lý quỹ nước ngoài cho Công ty QLQ Hanwha Asset Management Co.,Ltd
24/03/2020

Ngày 23/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 12/GCN-UBCK ngày 31/01/2019 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty QLQ Hanwha Asset Management Co.,Ltd với nội dung sau:

Địa chỉ Văn phòng đại diện: Phòng 621-1 Cowork10, Lầu 6, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

UBCKNN

Các tin khác