Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Phú Hưng
05/03/2020

Ngày 04/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 12/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 cho CTCP Chứng khoán Phú Hưng với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 900.000.000.000 (chín trăm) tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác