Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á
02/03/2020

Ngày 02/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác